Villkor

Arbetskostnader

Gällande för löpande upphandlade projekt där rörlig taxa gäller;

Debiteras löpande enligt nedan priser; tiden startar när montören påbörjar arbetet(inkluderar restid samt inköp av material). Timdebiteringen rundas upp till närmsta heltimme och vi har en minimumdebitering om två timmar + framkörning.

 

Underentreprenörer (UE)

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till slutkund med 12% påslag enligt gällande normer.